KaDyo

Tuesday, February 28, 2006

Bisi si KayDi


Sensya na po kung wala pa akong bagong post, tambak kasi ang load ko ngayon sa opis. Kadalasan nga eh jingle lang ang pahinga ko eh hehe. Pasensya na rin kung hindi ako nakakadalaw sa mga bahay ninyo. Bayaan ninyo pag medyo maluwag na nang konti dadalawin ko rin kayo at siyempre magpopost ako ng bago hehe.

2 comment(s):

same boat.......kaya madalang ang post!

By Blogger Flex J!, at 12:42 PM  

Welcome to the club!

Haha, can I just say natawa ako nung nabasa ko ang salitang "jingle." LOL :) I haven't heard anyone use that word for the longest time. Wala lang. Tumatawa ako ng mag-isa ngayon, madaling araw pa naman dito. Nabuang na yata ako, hehe :)

By Blogger Soul_Seeker, at 12:32 PM  

Post a comment

<< Home