KaDyo

Friday, January 12, 2007

Bagong Bahay

Lumipat na po ako dito sa bago kong bahay...kita-kita tayo doon.

or http://www.kadyo[dot]com

6 comment(s):

KaDyo, happy new year!!!

i seem cant launch the link to your new page.

By Blogger Owen FV, at 6:04 AM  

testing........

By Anonymous Anonymous, at 12:19 AM  

internal server error?

By Blogger VemSan, at 6:04 AM  

wow ang tagal koh ng hindi nakabisita d2... muzta naman d2... i miss yah.. take care always...

By Anonymous lhadymitch, at 4:08 AM  

happy new year!

wow, may bagong online bahay ka na pala. kitakits doon. :)

By Anonymous Pao, at 8:08 PM  

Just dropping by and checking out the Pinoy blogoshpere!

http://ivanhenares.blogspot.com

By Blogger ivanhenares, at 11:23 PM  

Post a comment

<< Home